close
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Snow Cover Inadequate
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Ideal
 • Dry
 • Very Dry
Trail Flow (Ridden Direction)
Trailforks scans users ridelogs to determine the most popular direction each trail is ridden. A good flowing trail network will have most trails flowing in a single direction according to their intension.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
 • > 96%
 • > 90%
 • > 80%
 • > 70%
 • > 50%
 • < 50%
 • bi-directional trail
 • no data
Trail Last Ridden
Trailforks scans ridelogs to determine the last time a trail was ridden.
 • < 2 days
 • < 1 week
 • < 2 weeks
 • < 1 month
 • < 6 months
 • > 6 months
Trail Ridden Direction
The intended direction a trail should be ridden.
 • Downhill Only
 • Downhill Primary
 • Both Directions
 • Uphill Primary
 • Uphill Only
 • One Direction
Contribute Details
Colors indicate trail is missing specified detail.
 • Description
 • Photos
 • Description & Photos
 • Videos
Trail Popularity ?
Trailforks scans ridelogs to determine which trails are ridden the most in the last 9 months. Trails are compared with nearby trails in the same city region with a possible 25 colour shades. Think of this as a heatmap, more rides = more kinetic energy = warmer colors.
 • most popular
 • popular
 • less popular
 • not popular
ATV/ORV/OHV Filter
Max Vehicle Width
inches

Radar Time
x Activity Recordings
Trailforks users anonymized public ridelogs from the past 6 months.
 • mountain biking recent
 • mountain biking (>6 month)
 • hiking (1 year)
 • moto (1 year)
Activity Recordings
Trailforks users anonymized public skilogs from the past 12 months.
 • Downhill Ski
 • Backcountry Ski
 • Nordic Ski
Jump Magnitude Heatmap
Heatmap of where riders jump on trails. Zoom in to see individual jumps, click circles to view jump details.
Trails Deemphasized
Trails are shown in grey.
disable
Only show trails with NO bikes.
enable

Save the current map location and zoom level as your default home location whenever this page is loaded.

Save
   Trailforks är ett verktyg för att organisera och visa/hitta MTB-stigar. Alla användare kan lägga upp nya stigar. Vi stödjer även andra sporter som i huvudsak utförs på stigar och leder utanför vägnäten. En app för iPhone och Android finns. I appen kan du kolla in stigar, logga din tur, kolla kompisars turer, göra en stigrapport (med foto), hämta en rutt du gjort på websidan, med mera. Ditt konto på TF kan synkas mot Strava (dubbelriktat) och Garmin. Under din TF-profil Settings - Connections kan du göra dessa kopplingar.

   Trailforks finns i en gratisvariant som erbjuder en geografisk ruta om 60 x 60 km där stigarna är synliga i appen. Rutan kan flyttas åtminstone en gång. Vill man se hela Sverige och resten av världens stignät kan man köpa en PRO-licens för cirka 20 Euro/år. Duktiga stiguppläggare får en viss rabatt. På webben är allt synligt utan någon kostnad.

   Stignätet i appen
   Appen med stignätet fungerar även utan mobil täckning. Navigering och inspelning av en tur går bra var som helst. Men för uppladdning av ridelogg och bilder med mera krävs det förstås nån form av uppkoppling.

   Stignätet i appen uppdaterar sig själv med ett visst intervall. Har man endast appen igång då och då sker uppdatering ganska sällan. Man kan själv uppdatera stignätet. Under Settings - Downloaded Regions. Klicka på snurrpilen på Sweden. Om det fortfarande ser konstigt ut kan man behöva ta bort och ladda om Sverige. Svajpa vänster på Sweden - Remove. Ladda sedan in Sweden igen. I vissa fall kan även behöva stänga ned appen efter man tagit bort Sweden och starta om den och ladda in stignätet på nytt.

   Rutter
   Trailforks har många rutter/slingor som våra användare lagt upp. I appen kan du hitta rutter genom att zooma in över ett område och klicka på Discover-rutan eller via sidomenyn. På webben kan rutter sökas genom kartans fullskärmsläge i drop-listan trail list till höger. Rutter finns också under respektive områdes huvudsida under fliken Routes.

   Garmin
   Trailforks stignät kan fås på en Garmin Edge GPS-enhet. Läs mer om detta i vår FB-grupp eller genom help-menyn. Det finns också en TF-app man kan ha i sin Garmin Edge. Den möjliggör kommuniktion ifrån Android- och iOS-apparna och webben. Man kan exportera färdiga eller egengjorda rutter ifrån TF till Garmin-enheten.

   Geografisk indelning
   Country = Sweden.
   Sub region 1 = Landskap (utom Västra Götalands och Stockholms län).
   Sub region 2 = Används ej.
   City = Kommun, se kartlagret ArcGIS för gränser. Alla Sveriges 290 kommuner finns upplagda.
   Svårighetsgradering enligt Euro / UK Forestry (ej IMBA).

   Mindre orter eller områden som inte är egna kommuner kan vid behov läggas upp som en Riding Area under respektive kommun. Starta helst under kommunens huvudsida, och klicka sedan gul tabb i högerkant Add/Edit - Add region. Placera kartnålen (uppochned droppe) i området och rita en polygon som omsluter området ungefär. Se bildexempel nedan för hur det ska se ut.

   Om man står på en stigs hemsida kan dess geografisk hemvist läsas av i raden högst upp på skärmen. Namnen i raden är klickbara för att t.ex. gå till dess kommuns huvudsida.
   Sweden >> Landskap >> Kommun >> Riding area

   Lägga till en stig
   Alla stigar och områden måste godkännas av en admin. Svenska bokstäver kan användas i ort- och stignamn. Sätt gärna namn på stigen efter lokala namn på gårdar, skogar, bergknallar, sjöar, ängar. Använd stor första bokstav på alla ord i namnet, t.ex. Branten Vid Badet. Undvik extraord som DH, Downhill, Klättring och Enduro som anger riktning eller typ av aktivitet. För andra aktiviteter (vandring, trailrunning) än MTB blir dessa ord svårtydda. Självklart om stigen endast är för cyklister inom t.ex. en cykelpark kan dessa typer av ord användas. Bättre då att använda dropmenyn Direction för ange vilken som är stigens primära åkriktning (Downhill Primary, Uphill Primary, Both osv).

   1/ Klicka i översta menyraden Trails - Add Trail. Ladda in din ridelogg eller en GPX-fil. Du kan också rita stigen direkt på kartan med Draw trail on map. TF försöker placera den i rätt kommun och riding area. Ibland blir det fel om din tur startade i en kommun och den faktiska stigen du tänker lägga upp ligger i en annan. Våra admins fixar det när de kollar stigen men det går förstås att rätta för den händige.

   2/ Klipp till stigen så exakt du kan med verktyget Crop. Stäng Crop. Rensa upp grisiga plottar och finjustera dragningen med *Edit track *under kartbilden. Dra stigens ändar ut till mötande stig eller väg. Om möjligt justera in GPS-punkterna efter Activity Recordings som är en slags heatmap gjord på andras turer på TF. Glöm inte att stänga Edit track. Sätt namn och grad, kryssa i lämpliga rutor. Korta (100m) mindre viktiga stigar kan sättas som en Connector.

   3/ Är du osäker på vilken Riding area som är rätt så strunta i att fylla i det. Den lokale admin som kontrollerar och godkänner stigen placerar den i rätt område.

   Kolla gärna runt i Sverige hur det är ritat på andra ställen som hjälp.

   Gradering av stigar följer svårighetsskalan Euro / UK Forestry med grön, blå, röd och svart färg. Även kringliggande vägar med mera kan läggas in för att hjälpa cyklisten att hitta runt mellan stigarna. Grus- och asfaltsvägar graderas lila färg Access road/trail. Elljusspår, cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar graderas som Secondary access road/trail. Ett maskinspår i skogen efter en avverkningsmaskin kan i princip ha vilken svårighetsgrad som helst beroende på omständigheter. Mycket svåra DH-spår kan graderas brandgul. Vad som är en grön, blå, röd eller svart stig är mycket subjektivt. Längre ned följer en mera detaljerad genomgång av graderingens filosofi.

   Vandring, löpning, gravel m.m.
   Trailforks kan användas även för att rita stigar där MTB-cykling inte är tillåten så som på vandringsstigar i naturreservat och nationalparker. MTB kryssas då ur som tillåten aktivtet. Appen kan ställas om mellan olika aktiviter och stignätets visning anpassas därefter.

   Att rita grusvägar och även rutter i syfte att understödja renodlad gravelcykling undanbedes. Särskilt för rutter är den primära graderingsskalan ämnad för de tekniska aspekterna av MTB-cykling och inte efter längd eller fysisk ansträngning på en grusvägsrunda.

   Några regler för hur en stig ritas
   1. Rita inte dubbelt över andra existerande stigar. En stig i skogen får bara ha ett ritat streck på kartan.

   2. En stig får inte korsa sig själv, då bör den delas upp. Men den får korsa andra stigar.

   3. En stig som kommer fram till en grusväg bör avslutas där och fortsättningen bli en ny stig. Indexera stigar som har samma namn med siffor, t.ex. Stigen 2 (använd ej fältet Trail Ref Number). Romerska siffror undanbedes (II, V, X osv).

   4. Längre stigar med mycket skiftande svårighet kan delas upp i lämpliga bitar. Indexera delarna med siffror efter namnet.

   5. Stigar bör ritas i den riktning som är lättast. Ofta betyder det att nedför är framåtriktningen. Dedikerade klättertstigar ritas i sin riktning.

   På ett fint och sammanhängande stignät kan man rita rutter med verktyget Route Planner. Rita stigarna först. Rutter lever ett sekundärt liv på TF och är inte primärt synliga på kartan. Med Route Planner kan man också göra personliga rutter som kan exporteras till appen i din telefon, din Garmin Edge eller sparas som en GPX-fil.

   I Sverige har vi många lokala administratörer. De har en god koll på sitt område som kan vara landskap, kommun eller Riding area. Även på riksnivå finns några admins som vid behov rycker in. De flesta kan nås via vår FB-grupp som finns länkad. Fråga gärna där om du är osäker på hur man gör eller hur du ska lägga upp en ny stig du hittat, eller frågor om Riding area osv. Administratörerna hjälper gärna till och svarar på frågor.

   Det är rekommenderat att sätta E-bike till Unknown och låta lokal admin hantera det vidare.

   Gradering av stigar
   Följande är riktlinjer. De är under utveckling, och vi jobbar tillsammans med Sveriges stigcyklister, Cykelfrämjandet, Sweden Mountainbike, SLAO Svenska Skidanläggningars Organisation och diverse destinationer på att ta fram ett gemensamt nationellt skylt- och graderingssystem. Bedömningen ska göras på hur tekniskt svår stigen är, inte hur ansträngande den är. Alltså inte med hänsyn på hur lång den är eller hur långa/branta backarna är. Bedömningen är också en generell bedömning av stigen. Det kan alltså förekomma enstaka svårare hinder även på lättare stigar, dock ska upplevelsen av stigen som helhet vara inom den nivå som sätts. En cyklist som har den nivå som är passande för stigen ska generellt sett inte behöva kliva av och gå och ska inte uppleva att det är mer bike and hike än cykling.

   ACCESS ROAD/TRAIL
   Grus- och asfaltsvägar graderas lila färg. Motortrafik kan förekomma. Även grusvägar bakom bom räknas hit. Läggs in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna. Inritning av grusvägar för renodlad gravelcykling undanbedes.

   SECONDARY ACCESS ROAD/TRAIL
   Iordningställda elljusspår, grusade eller asfalterade cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar. Ingen motortrafik förekommer utom möjligen en bondes traktor. Kan läggas in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna då spåret inte redan är synlig eller routningsbar.

   LÄTT - GRÖN
   Flacka och breda stigar lämpliga för nybörjare och oerfarna cyklister och familjer. Lättscyklade skogsstigar och underlaget kan vara löst, ojämnt eller lerigt under vissa tider. Hinder bör ej förekomma mer än enstaka mindre rötter, stenar eller liknande. Inga speciella kunskaper eller färdigheter krävs.

   MEDELSVÅR - BLÅ
   Vanligtvis leder byggda för mountainbikecykling eller stigar lämpliga för medelerfarna cyklister med grundläggande färdigheter i stigcykling. Överlag lösare underlag, som grus, jord eller naturligt underlag. Vissa hinder förekommer som rötter, stenar, hällar och liknande. De flesta backar har lättare lutning, men brantare backar kan förekomma. Mindre hinder kan förekomma även i backar.

   SVÅR - RÖD
   I det närmaste uteslutande naturliga stigar eller anlagda skogsstigsliknande leder. Lämpliga för vanare cyklister med erfarenhet av stigcykling. Alla typer av underlag, från berghällar till löst grus, småsten, sand o.s.v. Alla typer av naturliga eller byggda hinder som spänger, hopp, drops, trappor, stenkistor är väl förekommande. Dock finns ofta en alternativ lättare linje förbi många hinder och partier. Även om dessa leder inte bör innebära större utmaningar för erfarna cyklister kan det förekomma partier som är svårare.

   MYCKET SVÅR - SVART
   Leder med större och mer utmanande hinder lämpliga för mycket vana cyklister med mycket bra färdigheter och vana av stigcykling. Mycket krävande terräng med svåra och potentiellt farliga hinder som högre drops, gappade hopp, längre stenkistor med större stenar, stockar, smalare och högre spänger, mycket branta partier där även hinder och smala svängar kan förekomma. Räkna med att det inte finns alternativa linjer förbi hinder. Dessa leder kan innebära utmaningar även för erfarna cyklister.

   EXTREM - BRANDGUL
   Vanligen bikeparkleder, downhill och enduroleder i världscupsnivå, riktigt höga drops, extrema hopp med djupa gapps, dubblar, höga och smala spänger osv. Risk för mycket svåra skador.
   AKA: Sverige
   Links
   This region uses the Uk/Euro style trail grading system.
   Region Details
   • 7,127
   • 9,372
   • 12,613
   • 4,125
   • 629
   • 32
   • 1

   Local Trail Association

   Stats

   Avg Trail Rating
   Trails (view details)
   34,437
   Trails Mountain Bike
   33,898
   Trails E-Bike
   1,031
   Trails Hike
   31,366
   Trails Trail Running
   31,521
   Trails Horse
   1,073
   Trails Dirtbike/Moto
   75
   Trails Observed Trials
   10
   Trails ATV/ORV/OHV
   70
   Trails Snowmobile
   189
   Trails Snowshoe
   46
   Trails Downhill Ski
   58
   Trails Backcountry Ski
   93
   Trails Nordic Ski
   357
   Total Distance
   20,447 miles
   Total Descent
   1,714,357 ft
   Total Vertical
   5,525 ft
   Highest Trailhead
   5,525 ft
   Reports
   70,199
   Photos
   14,026
   Ridden Counter
   834,196

   Outside+ Logo Articles

   Video: Exploring Swedish Singletrack with Steffi Marth & Friends in 'Northern (T)Rails'
   Nov 10, 2021 from pinkbike.com
   Riding through stunning northern landscape.
   Video: Emil Johansson Perfects Tricks Inside the Heby Skatepark in 'Empty Spaces'
   May 26, 2021 from pinkbike.com
   During winter, Heby Skatepark is a regular ride spot for Emil.
   Video: Searching for Sweden's Sickest Trails in 'Swede Shreds'
   Oct 21, 2020 from pinkbike.com
   A brand new web series that goes searching for the sickest riding spots in Sweden together with local athletes and trail builders who make up the...
   Exploring Sweden's Mountain Biking Playground at Åre Bikepark
   Jul 11, 2020 from pinkbike.com
   A mountain bike wonderland with 35 trails and over 50km worth of singletrack.

   Popular Trail Networks

   title
   Västerås 118 162 40 4
   Gustavsberg 44 203 87 2
   Gustafs 187 27 12 1
   Görväln 126 136 36 5
   Delsjöområdet 82 125 37 24
   view all areas »
   Sub Regions

   Popular Sweden Mountain Biking Trails

   statustitledifficultyrating
   ÄGB 7
   Änggårdsbergen
   Torra Fötter
   Hellas och Nackaskogarna
   Flowiga
   Änggårdsbergen
   Till Flowiga
   Änggårdsbergen
   MTB-Banan Genom Skogen
   Delsjöområdet
   Barbro
   Järvsö Bergscykel Park
   Arenaplanen
   Isaberg Mountain Resort
   Drop Section
   Järvsö Bergscykel Park
   Splorr
   Järvsö Bergscykel Park
   Getingboet
   Änggårdsbergen
   Manolito
   Järvsö Bergscykel Park
   Traktorvägen Under 6stolen
   Isaberg Mountain Resort
   Teenie Weenie
   Järvsö Bergscykel Park
   Pelikanen Flowled
   Isaberg Mountain Resort
   Getrappet
   Åre Bike Park

   Sweden Mountain Bike Routes

   titleratingdistance
   NICK 2.0
   Ursvik
   8 miles
   Roliga timmen
   Förberget
   9 miles
   Lindman
   Åreskutan
   3 miles
   Kopparn loop
   Åre Bike Park Trail
   3 miles
   Välliste-Edsåsdalen
   Välliste
   5 miles
   Kättsätter MTB 7km
   Kättsätter
   4 miles
   Hagadalsleden
   Ormberget - Hertsölandet
   4 miles
   Storkasberget 23 km stigcykling/enduro
   Storkasberget
   14 miles
   Jörgens Plusmeny
   Åreskutan
   4 miles
   Lovö-spåret
   Lovön
   13 miles

   Recent Ride Log Activity in Region

   Today
   • 4 rides
   Yesterday
   • 587 rides
   Past Week
   • 3,728 rides

   Photos of Sweden Mountain Bike

   38 |
   Aug 21, 2021 @ 2:33pm
   Aug 21, 2021
   41 |
   Aug 21, 2021 @ 2:33pm
   Aug 21, 2021
   trail: Jannes Rygg
   106 |
   Aug 9, 2020 @ 10:38am
   Aug 9, 2020
   485 |
   Jan 2, 2018 @ 1:51pm
   Jan 2, 2018
   159 |
   Aug 17, 2016 @ 1:24am
   Aug 17, 2016
   170 |
   May 14, 2016 @ 7:19am
   May 14, 2016
   trail: Sjöstigen
   199 |
   Nov 30, 2014 @ 11:02am
   Nov 30, 2014
   trail: Sjöstigen
   412 |
   May 21, 2007 @ 8:11am
   May 21, 2007

   Videos of Sweden Mountain Bike

   Älgarnas Bakgård Tallmon
   3 | Jul 1, 2022
   Järvsö Twist Twist crash
   32 | Jun 18, 2022
   funny fail
   trail: Mera Lera
   83 | Jun 7, 2022
   two dirt yumps
   5 | May 10, 2022
   Early May
   | May 4, 2022
   dh
   7 | May 1, 2022
   Mano 1
   trail: Mano 1
   13 | Feb 19, 2022
   7 | Dec 31, 2021

   Current Trail Warnings

   statustraildateconditionuserinfo
   Gates Of Mordor
   Norrtälje Norra
   Jul 5, 2022 @ 9:59am
   16 hours
   DryClaabsTrail Running Otydlig stig som knappt finns kvar går...
   Våfflan
   Förberget
   Jul 4, 2022 @ 8:48am
   2 days
   Variableg-mtbsweRotvältor över spåret efter droppen...
   Adat Dropout
   Marholmen-Spillersboda
   Jul 3, 2022 @ 8:56am
   3 days
   DryOrjanX TRAILFORKSStänger denna. Nästa steg är att ta...

   Recent Trail Reports

   Recent Comments

   usernametypetitlecommentdate
   user #1439735RoqtrailRönnby 5Bra och varierad stig med några fina...
   Jul 5, 2022 @ 10:29am
   16 hours
   user #1439735RoqtrailRönnby 4Tidigare kommentar på fel stig. Denna inte...
   Jul 5, 2022 @ 9:48am
   16 hours
   user #292775GlisseurreportVåfflan”Rotvältan” i sista branten är en...
   Jul 4, 2022 @ 10:21am
   2 days
   user #2643028JoadoatrailPropeller HästTrevlig stig med inslag av lite större stenar
   Jul 3, 2022 @ 5:20am
   3 days
   user #2643028JoadoareportAdat DropoutIgenväxt och sönderkört av skogsmaskiner
   Jul 3, 2022 @ 5:18am
   3 days

   Bike & Skill Parks

   nametypecityrating
   Åkersjön bikeparkbike parkKrokom
   Ale Bikeparkbike parkAle
   Alfta Bike Parkbike parkOvanåker
   Åre Bike Parkbike parkÅre
   Bollekollenbike parkBollebygd

   Upcoming Local Events

   Pinkbike Articles

   Oct 21, 2020
   Video: Searching for Sweden's Sickest Trails in 'Swede Shreds' Video: Searching for Sweden's Sickest Trails in 'Swede Shreds'
   A brand new web series that goes searching for the sickest riding spots in Sweden together with local athletes and trail builders who make up the...
   Nov 23, 2019
   Video: Savouring The Last Days of Summer in Sweden Video: Savouring The Last Days of Summer in Sweden
   When summer starts to turn to fall and you treat every ride as if it could be the last of the season.

   Activity Type Stats

   activitytypetrailsdistancedescentdescent distancetotal verticalratingglobal rankstate rankphotosreportsroutesridelogs
   Mountain Bike33,89820,034 miles1,662,054 ft8,670 miles4,596 ft
   #613,91670,0611,358890,526
   E-Bike1,031970 miles90,764 ft426 miles4,012 ft
   #2159,7866211,211
   Hike31,36618,815 miles1,487,228 ft8,114 miles5,525 ft
   #44968,73326526,044
   Trail Running31,52118,940 miles1,495,801 ft8,163 miles5,525 ft
   #45768,74633373,391
   Horse1,073700 miles48,812 ft295 miles3,504 ft
   #922,2061142
   Dirtbike/Moto7566 miles4,144 ft27 miles919 ft
   #3621,7032230
   Observed Trials108 miles272 ft2 miles1,033 ft
   34326
   ATV/ORV/OHV7081 miles3,543 ft29 miles1,102 ft
   #2121,786123
   Snowmobile189217 miles8,720 ft64 miles2,884 ft
   #14191518
   Snowshoe4664 miles6,207 ft23 miles2,927 ft
   #209175189
   Downhill Ski5823 miles13,192 ft21 miles2,388 ft
   #173709,215
   Backcountry Ski9391 miles9,423 ft39 miles2,959 ft
   #1140753,331
   Nordic Ski357352 miles23,054 ft149 miles2,949 ft
   #49491037,780
   • By canadaka Trailforks & contributors
   • Admins: ollesvenskonthetrail, JALLE, OrjanX, Fidokillen, martinlindstr, Cykeljohan
   • #5237 - 148,337 views
   • sweden activity log | embed map of Sweden mountain bike trails | sweden mountain biking points of interest polygons

   Downloading of trail gps tracks in kml & gpx formats is enabled for Sweden.
   You must login to download files.